737 17 17 39

Category: Blog

 SKĄD MAM WIEDZIEĆ, ŻE JUŻ UMIEM?

Skąd wiesz, że się uczysz? Nie mam na myśli siedzenia na lekcji, albo w domu – nad książką lub zeszytem, ale fakt przyswajania nowych wiadomości. A skąd wiesz, że coś już umiesz, że się nauczyłeś? Jak stwierdzasz, co musisz powtórzyć i co z tym dalej robisz?   Przede wszystkim dobrze by było, gdybyś znał cel każdej lekcji – świetnie, jeżeli nauczyciel podaje go Wam na początku zajęć. Cel powie Ci, co powinieneś po danych zajęciach umieć. Na lekcji języka obcego może on brzmieć na przykład: Opowiadam o swojej rodzinie. Aby móc powiedzieć,  że osiągnąłeś ten cel, powinieneś w tym konkretnym przypadku opanować następujące umiejętności: – wymieniam  co najmniej 5 członków mojej rodziny, – używam nazw członków rodziny z rodzajnikami, – podaję imię, wiek i zainteresowania członków rodziny. Te umiejętności nazywamy kryteriami sukcesu (lub NaCoBeZU – czyli Na Co nauczyciel dzie Zwracał Uwagę), bo są one krokami, które zaprowadzą Cię do osiągnięcia celu (sukcesu). Są one też informacją, co musisz umieć z danego tematu, przygotowując się np. do kartkówki czy sprawdzianu. Idealnie byłoby, gdybyś otrzymywał takie informacje na początku każdej lekcji od nauczyciela. Ale jeśli tak nie jest, możesz samodzielnie spróbować określić cel lekcji (lub po prostu zapytać o to nauczyciela) oraz ustalić kryteria sukcesu. Jeśli będziesz robić to samodzielnie, w trakcie lekcji lub… więcej

Scroll to Top